Khamseen


specs
frame:
133 mm
lens:
57 mm
weight:
16 g
nose:
22 mm
temple:
150 mm
color
Khamseen
Frame color: Chrome (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Chrome (en)
Khamseen
Frame color: Black (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Black (en)
Khamseen
Frame color: Graphite (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Graphite (en)
Khamseen
Frame color: Shiny Bronze (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Shiny Bronze (en)